Která organizace bojových umění je nejlepší?

Mezinárodní svaz karate (13%)
Světová federace budo (7.2%)
Asociace boje rukama a nohama (5.8%)
Každý, kdo má do pr...e díru, založí kroužek (73.9%)

Oddílové příspěvky

Cvičební rok je od září daného roku do srpna roku následujícícho.

Necvičící členové

  • 100,- Kč ročně

Cvičící členové

  • 3.200,- Kč ročně (platnost září až srpen)
  • nebo 1.700,- pololetně (platnost 1. pololetí: září až leden, 2. pololetí: únor až červen)
  • nebo 360,- měsíčně (kalendářní měsíc)
  • nebo 80,- za trénink (1,5 hod)

Přechod z měsíčního na pololetní a z pololetního na roční poplatek je možný pouhou úhradou rozdílu mezi novou a dosud uhrazenou částkou.

Rodinné slevy

druhý z rodiny -50%

třetí z rodiny zdarma

Úhrady

- vždy na začátku hrazeného období

- bezhotovostně na účet Komerční banky číslo 107-275480277/0100, do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení

- nebo v hotovosti v Orlovně před tréninkem 18:45

V případě bezhotovostní platby předložit doklad trenérovi.

 

Rychlý kontakt Isshinkan Hradec Králové

tělocvična Orel, Jana Koziny 560/2
500 02 Hradec Králové

Telefon:
Mobil: +420 724 041 896
Email: info@isshinkan.cz
Sponzoři Sponzor Sponzor
© 2011-2015 Isshinkan, Hradec Králové