Která organizace bojových umění je nejlepší?

Mezinárodní svaz karate (13%)
Světová federace budo (7.2%)
Asociace boje rukama a nohama (5.8%)
Každý, kdo má do pr...e díru, založí kroužek (73.9%)

O karate

M. Nakayama: Co je KARATE-DO

  
  Rozhodnutí, kdo je vítěz a kdo poražený, není cílem cvičení. Karate-do je bojové umění pro rozvoj charakteru skrze trénink tak, aby karateka*)  byl schopen překonat překážky zjevné i skryté.
  Karate-do je umění sebeobrany pomocí "prázdných rukou".Ruce a nohy jsou v tomto umění systematicky trénovány a překvapivý nepřátelský útok může být zvládnut silou srovnatelnou s použitím skutečných zbraní.
  Karate-do je cvičení, jehož prostřednictvím karateka dosahuje mistrovství všech pohybů (úhybů, skoků, rovnováhy) tím, že se učí pohybovat končetinami všemi směry, volně a koordinovaně.
  Techniky karate-do jsou vysoce kontrolovány karatekovou vůlí a směřují na cíl přesně a spontánně.
  Základem technik karate je kime. Podstatou kime je výbušný útok na cíl za použití odpovídající techniky a maximální síly v co nejkratším možném čase. (V dávné minulosti se používal výraz ikken hisatsu, což znamená "zabít jedním úderem", ovšem odvozovat z toho, že předmětem karate je zabíjení je zásadně nesprávné a nebezpečné. Je třeba mít na paměti, že karateka minulosti procvičoval kime denně a se smrtelnou vážností za použití makiwary**).)
  Kime lze dosáhnout sekem, úderem či kopem, ale také blokem. Technika postrádající kime nikdy není technikou pravého karate, ať se jeví jakkoli karate podobná. Ani v soutěži neexistuje výjimka, přesto je kontakt proti pravidlům kvůli možnému nebezpečí.
  Sun-dome znamená zadržet techniku těsně před cílem (jeden sun=asi tři centimetry). Avšak nedotažení techniky až do kime není pravé karate. Otázka tedy zní, jak napravit rozpor mezi kime a sun-dome. Odpověď zní: stanovte cíl mírně před soupeřovým vitálním bodem. Potom je možno udeřit kontrolovaně maximální silou, aniž by došlo ke kontaktu.
  Prostřednictvím tréninku se jednotlivé části těla mění ve zbraně, které je možno kdykoli a efektivně použít. K dosažení tohoto cíle je nezbytná jedna vlastnost: sebeovládání. Abychom se stali vítězi, je třeba nejprve překonat sami sebe.
 
  *) karateka=ten, kdo cvičí karate, bojovník
  **) makiwara=nářadí k procvičování úderu


   z anglického originálu M.Nakayama: Best Karate přeložil  -pik-

 H.Heyden: KARATE-DO: Udeřit a nebýt udeřen?

   
  Jestliže karate je umění sebeobrany (a to bezpochyby je), k tomu , aby  bylo skutečně efektivní, musí se časem měnit.
  Jeho technika se vyvinula v prostředí, kde nejsilnější agrese byla fyzická, tváří v tvář nepříteli. V prostředí, kde výstřel z revolveru či pušky byl velmi výjimečnou záležitostí. Dnes na vás někdo zaútočí nejspíše velmi důmyslnými zbraněmi, proti nimž jsou techniky karate absolutně neúčinné. Přesto nepopírám fakt, že vás může i bez zbraně napadnout za kterýmkoli rohem a přitom vás těžce zranit či dokonce zabít. To se stává ve světě každou chvíli, takže je dobré být na to připraven. Jsem však přesvědčen, že i přes velmi agresivní prostředí (například velkoměst) tvoří fyzická agrese jen malou část všech útoků, kterým je dnešní člověk vystaven. Dál je třeba si ujasnit, že kdybychom byli ve válce či uprostřed konfliktu, náš trénink karate by musel být metodicky úplně jiný.
  Podle mého názoru je odpovídající sebeobrana taková, která která nás nejlépe připraví na obranu proti všemu, co na nás působí jako agrese. Věřím, že v současné společnosti jsme vystaveni permanentní agresi, která má daleko od útoku zbraní, ale je mnohem nebezpečnější. Je to agrese psychologická v nepřeberném množství forem.
  Předmět mých obav je dobře maskován v krásném a svůdném oděvu. Neustále jsme manipulováni množstvím propagandy, reklamou a sdělovacími prostředky tak, že dnešní muž či žena pomalu ale jistě ztrácí svou identitu. Stáváme se hmotou tlačenou k práci a ke spotřebě. Jsme přesvědčováni nejen co a kolik konzumovat, ale dokonce, jak myslet. Jak dny ubíhají, naše společnost žije čím dál víc bez cíle, bez skutečného vědomí proč a nač člověk existuje, což se projevuje vytvářením společnosti bez hodnot, kde jedinou platnou metodou srovnání je tržní cena.
  Na druhou stranu se různé mocné skupiny, ekonomické, politické, náboženské a další, snaží manipulovat s člověkem k jejich vlasnímu zisku bez ohledu na individualitu daného člověka. V takové situaci žije člověk ve větším a větším stresu, nejistotě a depresi. Zdá se, že jsme vlastně dosáhli bodu, kdy se zdá, že ten, kdo není stresován či nemá deprese, vůbec neexistuje. Díky tomu, že lidé postupně ztratili kontakt se životem, nacházejí se v tekutých píscích a neumí se dostat ven, dokonce ani když zpozorují problémy.
  Jak se může moderní společnost a člověk v ní bránit takovému konci?
  Když uvážíme to, co bylo řečeno výše, věřím, že právě to je hlavní forma agrese se kterou se lidé setkávají dnes, takže by bylo velmi omezené hovořít o sebeobraně v mezích udeřit-nebýt udeřen. Věřím, že karate je sebeobranná metoda, která musí připravit nejen na fyzickou obranu, ale také na tvrdý a neustálý psychologický tlak, kterému je každý vystaven. Je snad skoro zbytečné ještě jednou zdůraznit, že obraně proti psychologickým útokům je třeba věnovat větší pozornost, protože obrana proti fyzickému napadení je již zakotvena v samotných technikách. Otázka tedy zní: Jaké metody budou efektivnější v karate jako sebeobraně, když vezmeme v úvahu dnešní podmínky?
 
  Jestliže se snažíme vidět karate jako "Do", musí být schopno nabídnout nejen odpovídající sebeobranu, ale také vnést harmonii a mír tomu, kdo ho cvičí. Tak ho (cvičence) karate postupně vnese do systému, který člověka přivede blíže sama k sobě. Jedině to je cíl tohoto umění. Tak, aby bylo možno říct " Karate-do mi ubránilo život".
 


   z anglického originálu H.Heyden: Hit or being hit? přeložil  -pik-

 

Rychlý kontakt Isshinkan Hradec Králové

tělocvična Orel, Jana Koziny 560/2
500 02 Hradec Králové

Telefon:
Mobil: +420 724 041 896
Email: info@isshinkan.cz
Sponzoři Sponzor Sponzor
© 2011-2015 Isshinkan, Hradec Králové