Která organizace bojových umění je nejlepší?

Mezinárodní svaz karate (13%)
Světová federace budo (7.2%)
Asociace boje rukama a nohama (5.8%)
Každý, kdo má do pr...e díru, založí kroužek (73.9%)

G.Funakoshi: Hodnota karate

Karate jako tělesné cvičení

Karate svou podstatou vyžaduje pohyb celého těla všemi směry. To je rozdíl například od zdůraznění jen rukou ve veslování nebo nohou ve skákání. Jednostranný vývoj těla není v žádném případě pro karate žádoucí a tak fakt jednotného a celkového rozvoje těla může být považování za jeden z přínosů karate.

Většinou stačí minuta nebo dvě na provedení kata. Navíc, s rostoucí pokročilostí cvičence se jeho pohyby stávají rychlejšími a celkový trénink dynamičtější, takže lze dosáhnout více než bohatého tréninku i z relativně krátkého času. Je to ideální forma cvičení pro mnohé lidi, kteří si stěžují, že by rádi cvičili, ale že nemají dost času. Krátká doba potřebná pro provedení cvičení je tedy druhou hlavní výhodou.

Téměř žádná jiná forma cvičení, ať už je to judo, kendo, střelba, plavání, nebo jízda na koni, nemůže být provozována kdykoli a kdekoli tak snadno jako karate. Většina sportů potřebuje větší prostor, vybavení nebo partnera. V tomto ohledu je karate nejvíce přizpůsobivé. Není třeba žádný zvláštní prostor, vybavení ani partner, karate může být cvičeno na zahradě, v obýváku, na chodbě nebo v jakémkoli jiném místě, kde někdo cítí potřebu si zacvičit. To je třetí významná výhoda karate.

Obvykle cvičení vhodné pro muže nebývá vhodné pro ženy, a to pro ženy nebývá zase dostatečné pro muže. Cvičení pro rekonvalescenty nestačí zdravým a podobně dostatečné cvičení pro zdravé mladé lidi bývá příliš náročné pro starší osoby nebo malé děti. Karate však mohou cvičit stejně fyzicky slabí, ženy, děti nebo staří lidé. Jinými slovy: jelikož každý může přizpůsobit cvičení vlastním schopnostem a zároveň každá jednotka cvičení trvá minutu nebo dvě, nehrozí nebezpečí přetažení se nebo vyčerpání organizmu. Navíc, jak tělo sílí a techniky se zdokonalují, pohyby se stávají silnějšími a náročnějšími, takže náročnost cvičení je dostatečná i pro zdravého mladého člověka v nejlepších letech. Množství cvičení tak vzrůstá současně a úměrně s pokročilostí tréninku, což je čtvrtý bod výhodnosti karate jako tělesného cvičení.  

To, že karate může být cvičeno jak individuálně, tak ve skupinách, je jedinečné. A konečně (posuzováno čistě z pohledu praktické hodnoty fyzických technik) každý jednotlivý pohyb rukou či nohou se svým individuálním významem, stejně jako mnoho jejich variací v různých kata se stává výzvou k naučení. A zatímco si člověk cvičení užívá a je plně ponořen do jeho studia, hromadí veškeré přínosy, aniž si to téměř uvědomuje.

Hodnota karate jako fyzického cvičení může být snadno dokázána vědeckými testy. A dokonce jenom po roce cvičení nebo i méně může člověk pozorovat významné zlepšení vlastní kondice ve srovnání předtím.

Karate jako sebeobrana

Téměř všechna živá stvoření mají nějaký mechanizmus pro sebeobranu. Kde taková vývojová část chybí, slabší jsou ničeni a mizí během nelítostného boje o přežití. Lví nebo tygří tesáky, spáry orla a jestřába, jedovatá žihadla včel a škorpiónů, trny růží: není toto všechno příprava na obranu? Ale když i nižší savci, ptáci, hmyz a rostliny, ti všechno mají takové vlastnosti, neměl by i člověk, pán tvorstva, být připraven? Odpovídající základ pro odpověď na tuto otázku poskytuje toto tvrzení: Neměli bychom mít zájem škodit druhým lidem, ale musíme se snažit nenechat si škodit. Aby se každý mohl chránit, musí najít odpovídající metodu, jak slabší najdou sílu bránit se mocnějším protivníkům. Síla karate se stala známou pro svou účinnost díky lámání prken nebo drcení kamenů bez použití nástrojů,  a není to přehnané tvrdit, že člověk dobře trénovaný v této formě obrany může považovat celé své tělo za zbraň s úžasně účinnou útočnou silou.

Konečně, i když karate nemá techniky hodů, spoléhá se v podstatě na techniky úderů, kopů a seků. Tyto pohyby jsou rychlejší a mohou necvičenému oku uniknout. Obrana a útok jsou vykonávány najednou a slabší jedinci, ženy nebo mladí hoši, tím mají dostatečnou sílu k zvládnutí silnějších oponentů. Souhrnem mezi výhody karate jako sebeobrany patří: nejsou třeba žádné zbraně; starší či slabší, nebo ženy jsou schopni jej použít; a člověk se dokáže účinně bránit dokonce s velmi málem přirozené síly. Tyto body dávají karate kombinaci sebeobrany, kterou nelze nalézt jinde.

Karate jako trénink ducha

Karate se neliší od jiných bojových umění v pěstování rysů odvahy, zdvořilosti, morální zásadovosti, skromnosti a sebeovládání v těch, kdo našli jeho podstatu. Přesto, většina bojových umění kvůli tomu, že od začátku cvičí v drsných podmínkách, není přizpůsobená jedincům se slabou tělesnou či duševní konstitucí, a takoví studenti těchto umění, obecně řečeno, ztratí svého ducha a skončí brzy od začátku cvičení. Dále se u nich stává, že student kvůli své tělesné slabosti začne cvičit tak důkladně, až se přetáhne do fáze sebepoškození, jeho tělo není schopno držet krok s jeho vůlí a to ho odradí od dalšího cvičení.  Z těchto důvodů se mnoho lidí, tělesně či duševně slabších, vzdalo jakéhokoli tréninku bojových umění, a to přesto, že rozvoj odvahy a pevného silného těla, by jim naopak byl obzvláště ku prospěchu. V tomto kontextu je obzvláště významné, že karate může být cvičeno mladými i starými, muži i ženami rovnocenně. To znamená, protože není třeba zvláštního cvičebního místa, vybavení ani protivníka, cvičení je tak přizpůsobivé, že fyzicky nebo duševně slabší jedinci mohou rozvinout své tělo i mysl postupně a přirozeně, že si někdy ani neuvědomí vlastní ohromný posun.

Tato flexibilita tréninku umožňuje také velké pokroky v rozvoji ducha. Když člověk přestane cvičit po půl roce, roce, těžko lze jakýkoli pokrok v duševní oblasti očekávat. Porozumění tomuto umění, mistrovství technik, tříbení ctností odvahy, zdvořilosti, morální zásadovosti, skromnosti a sebeovládání, aby se staly vnitřním světlem a průvodcem každodenních činností: to vše potřebuje deset nebo dvacet let, nebo celý život věnovaný studiu tohoto umění.   Z pohledu přizpůsobivosti trvalého cvičení považuji karate za nejvhodnější ze všech bojových umění vedoucí k naplnění potřeby vlastního duševního rozvoje.

Z anglického originálu G.Funakoshi: Karatedo Kyohan, přeložil -pik-

Rychlý kontakt Isshinkan Hradec Králové

tělocvična Orel, Jana Koziny 560/2
500 02 Hradec Králové

Telefon:
Mobil: +420 724 041 896
Email: info@isshinkan.cz
Sponzoři Sponzor Sponzor
© 2011-2015 Isshinkan, Hradec Králové